ბილეთების დაბრუნების წესები

Tbilisi Airways-ის ეკონომ კლასის ნებისმიერი ბილეთი დაბრუნებას არ ექვემდებარება, გარდა შემდეგის:

  • ბილეთები შეძენილი „FLEX“ ტარიფით, როდესაც ბილეთი გაუქმებულია დაგეგმილ გამგზავრებამდე
  • ბილეთები, რომლებიც გაუქმებულია დაჯავშნიდან 24 საათის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ბილეთი ასევე დაჯავშნული იყო მარშრუტში პირველი რეისის გამგზავრებამდე მინიმუმ 7 დღით ადრე.

არადაბრუნებადი (Non-Ref) ბილეთები შეიძლება შეიცვალოს ან გაუქმდეს გამგზავრებამდე, რათა მიიღოთ ქვითარი, მომავალი ფრენისთვის; ქვითარის კრედიტის გამოყენებით შესრულებული დაჯავშნა ექვემდებარება ნებისმიერ განსხვავებას მგზავრობის ახალ თარიღებში მოქმედი ტარიფის ფასების მიხედვით. გაუქმება უნდა მოხდეს გამგზავრებამდე მინიმუმ ორი საათით ადრე, რათა მიიღოთ ფრენის კრედიტი ბილეთის ოდენობის ტოლი, ჯარიმის გამოკლებით. თავაზიანობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფრენებით მოგზაურობისთვის 365 დღემდე თავდაპირველი დაჯავშნის მომენტიდან. მგზავრები, რომლებიც არ აცნობებენ Tbilisi Airways-ს ფრენის გაუქმების შესახებ წინასწარ, კარგავენ თანხის დაბრუნების ან ფრენის კრედიტის უფლებას მომავალი მოგზაურობისთვის. მომავალი ფრენებისთვის გაცემულ თავაზიანობას არ აქვს ფულადი ღირებულება. ბილეთებს, რომლებიც შეძენილია ტარიფების გარკვეული კლასების ფარგლებში, შეიძლება არ იყოს უფლებამოსილი თანხის დაბრუნების ან კრედიტის მისაღებად. გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს ტარიფების წესებს კონკრეტული ტარიფის კლასების შესახებ ინფორმაციისთვის.

თუ Tbilisi Airways გააუქმებს ფრენას, ვერ ასრულებს რეისს განრიგის მიხედვით, ვერ ჩაფრინდება დანიშნულების ადგილზე ან სატრანზიტო პუნქტში, ან გამოტოვებთ დამაკავშირებელ ფრენას (ჩვენს მიერ შესრულებული ან დადასტურებული ფრენა), რომელზეც თქვენ გაქვთ ჯავშანი, დაბრუნების ოდენობა იქნება:

  • თუ ბილეთის არცერთი ნაწილი არ იქნა გამოყენებული, გადახდილი ტარიფის ტოლი თანხა;
  • თუ ბილეთის ნაწილი იქნა გამოყენებული, არანაკლებ სხვაობა გადახდილ ტარიფსა და მოქმედ ტარიფს შორის იმ პუნქტებს შორის, რომლებშიც გამოყენებულია ბილეთი.