იგეგმება ჩარტერული რეისების პროგრამა ერბილი (ერაყი) რეისები შესრულდება თბილისიდან.